Kontokort

Kontokort är ett vanligt betalningsalternativ till kontanter eller check. Med ett kontokort kan du också på ett enkelt sätt göra uttag från ditt konto utan att behöva gå in på din bank. Då man är på väg att ansöka om ett kontokort bör man ta reda på de specifika villkor som för just det kontokortet. Se också till att informera dig om hur man spärrar kortet då man förlorat. Då det finns olika typer av kontokort: se till att informera dig om vilket som passar dina behov bäst.

Gratis Kreditkort, 0kr i årsavgift, Ansök om Visa Kreditkort här !

Hur du använder ditt kort samt villkoren och avgifterna för korten skiljer sig åt. På kontokortet finns ditt namn samt kortnummer präglat. Du kommer att kunna använda kortet för att betala varor och tjänster på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i tre olika former: debetkort, betalkort och kreditkort. Dessa tre former avser vilka olika betalningsvillkor som är knutna till kortet.

Debetkort
Med debetkort menas ett kort där beloppet dras från dina tillgångar på det aktuella kontot. Vanligast är det att det används i detaljhandeln och på bensinstationer.

Kreditkort
Med ett kreditkort menas att dina betalningar belastar ditt skuldkonto skuldkonto. I motsats till betalkort betalar du vanligtvis ränta från den dag då du köpte din vara eller tjänst. Det finns emellertid typer av kort där kontot dels har tillgångar, dels har ett utrymme för en viss kredit.